Allspelslåtar


Allspelet vid Hembygdsgården 2016.


Allspelet på Borggården framför Herrgården 2016.

Allspelslåtar

väljs ur detta sortiment

Vagnshusschottis

Boda-Mattes Polska

Brännvinsmarschen

Tobo-gubben

Svenskens polkett

Harpar-Klas Gånglåt

Vagnshusmarschen

Vagnshusvals nr 1

Masbopolketten

Vendelpolskan

Näsboms Kyrkpolska

Smultrongärds Idas Polska

Polska efter Båtsman Däck

Masbovalsen

Örbyhuspolskan

Andakten

Kärleksvalsen

Randig kjortel


C

C

C

F

C

C

C

C

C

G

F

C

G

C

G

A-moll

G

C