Lite historik

Efter hopslagningen av Gillestämman med Nyckelharpstämman heter den årliga spelmansstämman i Österbybruk från och med 2016 Gille- & Nyckelharpstämman eller kortare G- & Ny-stämman.

Första Nyckelharpstämman hölls i Herrgården och Herrgårdsparken 1975 och arrangerades av Österby Folkdanslag. Som mest var antalet besökare och spelmän närmare 5000. Under några år hade man bland annat en entimmes direktsändning i radion under ledning av Bengt Polo Johansson. Till Österbystämman kom alla uppländska storspelmän med brödraparen Eric och Sture Sahlström och Ceylon och Henry Wallin i spetsen, för att inte nämna spelmän som Curt Tallroth, Nisse Nordström, Kurt Södergren och inte minst Hasse Gille. Hasse var den självskrivne allspelsledaren under många år.

2012 tyckte man i Österby att Hasse hade gjort sig förtjänt av en egen spelmansstämma, och på nationaldagen samma år startade Gillestämman. Under hösten 2015 diskuterades en sammanslagning av Gillestämman med Nyckelharpstämman. Numera hålls därför Gille- & Nyckelharpstämman i Österbybruk, alltid helgen före midsommar.

En presentation ges nedan i form av ett antal tämligen osorterade fotografier.


Om ni har bilder från gamla Nyckelharpstämmor som ni vill dela med er så mejla dem till mig så lägger jag in dem här. sture@hogmark.se

Under 1970-talets Nyckelharpstämmor var spelmännen många och spelmanstågen långa. Hasse Gille leder det stora spelmanståget 1977.

Hasse Gille leder spelmnståget 1977 tillsammans med Bertil Georgsson.   

Spelmanståget 2017 var inte så litet det heller. Foto Sture Hogmark

Spel i fikatältet under Nyckelharpstämman 2006. Foto Sture Hogmark

Kända spelmän buskspelar i Herrgårdsparken under Nyckelharpstämman 1977. Från vänster: Bröderna Esbjörn och Sture Hogmark, i mitten Hasse Gille, till höger bröderna Rolf och Lars Gille. Alla är vi från Österbybruk.

Ceylon & Henry Wallin buskspelar i Herrgårdsparken tillsammans med Hasse Gille under Nyckelharpstämman 1978. Foto Gunnar Lindkvist

Fullt ös på Gammel Tammens uteservering 2016. Eira Norin, Jacob Höglund och Bart Brashers (USA) är några av nyckelharpisterna.

Sture Hogmark

2016 hölls VM på nyckelharpa i anslutning till G- & Ny-stämman. Tävlingen var indelad i tre klasser. De tre vinnarna ses här, från vänster Kristofer Suha Pettersson (silverbasharpa), Josefina Paulsson (kromatisk harpa) och David Eriksson (kontrabasharpa).Foto Esbjörn Hogmark

Bosse Larsson buskspelar med ungdomar på Nyckelharpstämman 2006.

Ni känner väl igen Håkan och Sonia, här vid Nyckelharpstämman 2006.

Håkan spelar med sin dotter Kristin i Brukskyrkan 2015.

Foto Gunnar Lindkvist

Tvillingarna Sture och Esbjörn Hogmark spelar harpa på Stallbacken framför Brukskyrkan 2003, men vem är vem?

Hasse Gille leder allspelet under Nyckelharpstämman 2001

Foto: Esbjörn Hogmark

Österby spelmän underhåller vid Hembygdsgården

under G-& Ny-stämman 2017. Foto Sture Hogmark

Cecilia Wikström, invigningstalare 2000 i samspråk

med Skum-Olle. Allspelsledare Hasse Gille avvaktar.

Foto Esbjörn Hogmark

En av våra mest kända kulturpersonligheter inom folkmusik,

Christina Mattsson, kommer höll välkomsttalet 2018

vid Herrgården på söndag ca 13.30. Här ses hon tillsmmans med

Sahlströmarna den 20:de november 2013. Foto Esbjörn Hogmark