Gille- & Nyckelharpstämman

Bara minuter kvar till allspelet på Hembygdsgården 2019

Stämmomärket för 2020 visar Frida Ivarsson, Gillestipendiat 2019, och Hasse Gille under allspelet i herrgårdsparken 2004

MASKIN duo ger årets Herrgårdskonsert

Spelmannen Olle Linder intervjuas av Kjell Ritzén