Gille- & Nyckelharpstämman

Gille- & Nyckelharpstämman

 

ÖSTERBYBRUK

Lördag–söndag 16–17 juni 2018

Allspel på Herrgår'n

Årets stämmomärke visar Cornelia Carleson, Gillestipendiat 2017, och Hasse Gille under allspelet i herrgårdsparken 2004