Gille- & Nyckelharpstämman

Gille- & Nyckelharpstämman


ÖSTERBYBRUK

Lördag–söndag 15–16 juni 2019

Allspel på Hembygdsgården 2018

Årets stämmomärke visar Frida Ekstav, Gillestipendiat 2018, och Hasse Gille under allspelet i herrgårdsparken 2004